"Každé Bohom vnuknuté Písmo je aj užitočné na učenie, na karhanie, na naprávanie, na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol súci a pripravený na každé dobré dielo." (2Tim.3:16-17)

Biblia svedčí

Pomôcky štúdia

Pomôcky štúdia - detailnejšie

Slovo inšpirované Bohom

Naše otázky a odpovede Biblie