Biblia - slovo inšpirované Bohom

1. Biblia obsahuje nadprirodzenú jednotu

Napísaná v rozpätí približne 1600 rokov viac ako 30 autormi bez toho aby mali kontakt jeden z druhým.
A aj napriek tomu v Biblii nie sú žiadne protirečenia. Tento samotný fakt je potvrdením jej inšpirovanosti.

2. Biblia je neobyčajne priama a otvorená

A. Biblia nezakrýva hriechy ľudí o ktorých píše


3. Biblia obsahuje nadprirodzenú vedeckú presnosť a správnosť

A. Mojžiš napísal pred mnohými storočiami v 3M.17:11-14 "život tela je v krvi"

B. Žalmista hovoriac o zemi a nebi povedal "Ony sa pominú…"Ž.102:26-27

C. Žalmista taktiež hovorí o "morských cestách" Ž.8:8

 

D. Hovoriac o Bohu Izaiáš povedal, "Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme…"Iz.40:22 - v hebrejčine "chuwgh" čo znamená kruh


4. Biblia je nadprirodzene presná v otázkach archeológie

A. Archeológia je štúdiom starovekých vecí, artefaktov, ruín, atd., aby sme poznali život ľudí v staroveku a ich prostredie

B. Miesto nám neumožňuje písať o všetkých archeologických objavoch, ktoré potvrdzujú Bibliu. V lokalizácii miest, detailoch prostredia, atď. Archeológia potvrdzuje tvrdenia Biblie.

5. Biblia obsahuje nadprirodzené proroctvá o udalostiach a ľuďoch

A. Biblia hovorí o mužovi menom Kýros (Izaiáš 44:28), ktorého mal Boh použiť na znovupostavenie chrámu v Jeruzaleme

B. V 2Kr.18:13 išiel Sancheríb, král Asýrie, do boja proti júdskym mestám.


6. Biblia obsahuje nadprirodzené proroctvá o Ježišovi

A. Zvážte len niektoré z nich