Biblia svedčí že je Božím Slovom

1. 2.Timotej 3:16


2. 2.Samuel 23:2


3. Matúš 5:17-18

4. 1.Tesalonickým 2:13

5. 1.Korintským 2:11-13

6. 2.Petra 1:20-21

7. 1.Korintským 14:37

8. Viac ako 3800 krát v Starom Zákone nájdeme výrazy ako: "A Boh riekol" alebo "znie výrok Hospodinov".