"...všetko skúmajte, dobrého sa držte!"1Tes.5:21

Biblia a veda

Skontrolovateľná presnosť Biblie

Biblia a fyzika

Neuveriteľný dizajn.


"Lebo Jeho neviditeľná skutočnosť, Jeho večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecí." Rim.1:20


Nemecký fyzik Max Born, ktorý bol jedným z objaviteľov kvantovej mechaniky povedal: "Tí ľudia, ktorí tvrdia, že štúdiom vied sa človek stane ateistom, musia byť dosť hlúpi." Mal samozrejme pravdu a počas ďalších rokov s ním súhlasili viacerí ďalší laureáti Nobelových cien.

Americký fyzik Arno Penzias bol spoludržiteľom Nobelovej ceny v roku 1978 za objavenie mikrovĺn vo vesmíre - skutočnosti, ktorú fyzici interpretovali ako ukážku toho, že vesmír vznikol z ničoho. Penzias povedal: "Ak by som nemal nijaké iné dáta okrem prvých kapitol prvej Mojžišovej knihy, niektoré so žalmov a ďalšie pasáže Biblie, prišiel by som v podstate k tomu istému záveru o pôvode vesmíru, ako tomu nasvedčujú vedecké údaje."

Nemecko-britskému výskumníkovi Ernst Boris Chainovi bola udelená Nobelova cena za medicínu za jeho prácu s penicilínom. Chain povedal, "Princíp nadprirodzeného zámeru...udiera biológom do očí kamkoľvek sa pozrú...Pravdepodobnosť takej skutočnosti ako je vznik DNA molekúl iba obyčajnou náhodou je príliš malá, aby sme ju považovali za serióznu."

Americký fyzik Arthur Compton objavil čo nazývame Comptnovým efektom, spojeným s lúčmi X. Povedal: "Pre mňa viera začína uvedomením si, že najvyššia inteligencia stvorila vesmír a stvorila človeka. Nie je pre mna tažké mať takúto vieru, pretože usporiadanosť vesmíru sama svedčí o najvýznamnejšom výroku, aký kedy bol povedaný: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 1M.1:1."

William D. Phillips dostal v roku 1997 Nobelovu cenu v chémii za použitie laserového lúča na vytvorenie teploty, ktorá bola iba o zlomok nad absolútnou nulou. Phillips raz spomenul, že toľko jeho kolegov je kresťanov, že nemôže na bohoslužbe "nenaraziť na tucty fyzikov".

Albert Einstein, God seen through the eyes of the greatest minds, M. Caputo, str.80: "Obhajujem existenciu dobrého Boha proti myšlienke nepretržitej hry v kocky. Vy veríte v Boha, ktorý hrá kocky a ja v dokonalé zákony vo svete vecí, ktoré existujú ako reálne objekty, ktoré sa snažím pochopiť veľmi špekulatívnym spôsobom. Nestretávam sa často s ľuďmi a nie som rodinný muž. Mám rád môj pokoj. Chcem vedieť ako Boh stvoril tento svet. Nezaujíma ma tento alebo tamten fenomén v spektre tohto alebo tamtoho elementu. Chcem poznať Jeho myšlienky, ostatné sú detaily. Verím v...Boha, ktorý sám seba dáva poznať v počiatku všetkého stvorenstva. Náboženské cítenie vedcov prechádza do neskutočného úžasu pri sledovaní dokonalej haromónie prírodných zákonov, ktoré odhaľujú inteligenciu takej veľkosti, že v porovnaní s Ňou je všetko systematické myslenie a chovanie ľudských bytostí iba úplne nepodstatným odrazom."

Paul Sabatier, chemik, nositeľ Nobelovej ceny (1854-1945): "Prírodné vedy a náboženstvo môžu proti sebe stavať len ľudia, ktorí sa málo vyznajú v prírodných vedách a v teológii."

A.S.Eddington, fyzik a astronóm (1882-1946): "Moderná fyzika nás neodvádza od Boha, ale naopak, nevyhnutne nás vedie bližšie k Bohu. Ani jeden z pôvodcov ateizmu nebol prírodovedcom. Všetci boli len priemernými filozofmi."

prof. Sir Nevil Mott, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za r.1977:"Boha nie je možné dosiahnuť myslením, je nemožné nejakým myslením Ho preskúmať. Bez Boha by človek nemohol získať nijaký zmysel, nijakú vedomosť, nijaké dobré túžby, nijaký priestor. Ty, Bože, si to, čo si, presahujúci všetko."