"Keď sme sa prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba..." Sk.20:7

Bohoslužba:

nedeľa 10:00
 
..."Prijímali Slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písmo, či je to naozaj tak." Sk.17:11

V Kristovej cirkvi v Banskej Bystrici sa vždy stretnete s priateľským privítaním. Ste srdečne pozvaní chváliť Boha a študovať Písmo spolu s nami. Pred Vašou návštevou si prosím potvrďte telefonicky, alebo mailom konanie Bohoslužby danú nedeľu.

S čím sa u nás stretnete pri Vašej návšteve?