Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac o tom čo Biblia hovorí na nasledovné témy vyberte si prosím danú tému a my Vám zdarma pošleme požadovanú brožúrku na Vami uvedenú adresu.


1.
Veda a kresťanské učenie
2.
Božie Slovo je možné pochopiť
3.
Kráľovstvo Božie
4.
Biblické odpovede na otázky ohľadom krstu
5.
Správny krst
6.
Založiť cirkev vo vlastnom dome
7.
Sedem tajov šťastného manželstva
8.
Rodičia a deti
9.
Sexuálny vzťah mimo manželstva
10.
Čo hovorí Biblia o potrate
11.
Regulácia počatia (plánované rodičovstvo)
12.
Trest smrti a Biblia
13.
Budhizmus a Biblia
14.
Boh stvoril človeka
15.
Život v Kristu

Zašlite nám e-mail v ktorom uvediete, o ktorú tému máte záujem... objednavky@kristovacirkev.sk


Okrem toho s Vami budeme radi študovať Bibliu korešpondenčným kurzom, alebo osobne s poskytnutím Biblie. Pri korešpondenčnom štúdiu si môžete vybrať z nasledujúcich dvoch kurzov:

I.Kurz (obsah)
1.Pôvod vesmíru
2.Biblia - 1.časť
3.Biblia - 2.časť
4.Praví ctitelia
5.Podstatné veci a nepodstatné maličkosti
6.Spasenie ako potreba človeka
7.Kríž na lebečnom mieste
8.Prijatie Božieho daru

II. Kurz - Poznajme pravdu (obsah)
1.Zničení kvôli nedostatku vedomostí
2.Vedomosti - obrana kresťana
3.Pravda - náš kľúč k dobrému vzťahu s Bohom
4.Pravda ako vzor podľa ktorého budeme súdení
5.Ako nájdem pravdu?
6.Poznajme pravdu (Ste Božím dieťaťom?)

Napíšte nám prosím o aké štúdium máte záujem... kontakt@kristovacirkev.sk