Vyberte si kurz:

Kurz 1 - Správne podávať Slovo Pravdy.

Kurz 2 - Viera a skutky.

Kurz 3 - Stať sa kresťanom.

Kurz 4 - Akceptovateľná Bohoslužba.

Kurz 5 - Novozákonná cirkev.

Kurz 6 - Môžete byť "iba" kresťanom.